Psychosociale therapie

Psychosociale therapie

Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Kernwoorden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit.

Uitgangspunt voor psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft.  Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.

De psychosociaal counselor helpt om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Er wordt gekeken naar wat u wilt en hoe u zich wilt gaan voelen. Er kan een actieplan opgesteld worden om dit doel te bereiken. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat het zelfinzicht vergroot, rust brengt in de emoties en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Hierdoor gaat u beter functioneren en meer van het leven genieten.

Psychosociale hulpverlening kan bijvoorbeeld helpen bij problemen in de privésfeer:

Familieproblemen
Opvoedingsproblemen
Overspannenheid
Depressiviteit
Misbruik/geweldervaringen
Rouw en verliesverwerking
Echtscheiding
Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
Ouderbegeleiding
Bindingsangst
Conflicten
Problematiek rond sterven
Eenzaamheid
Omgaan met ziekte
Omgaan met stress
Samenleven met een ziek gezinslid.

of problemen in de arbeidssfeer:

Burn out
Communicatieproblemen
(Team) conflicten
Ontslag.

 

spirituele coaching