Alle berichten van admin

De kracht van positieve en oplossingsgerichte therapie

In dit artikel beschrijf ik de kracht van de positieve en oplossingsgerichte therapie en hoe deze zijn verweven met elkaar.

 Jonge stroming

Positieve therapie is een relatief jonge stroming waarbij het probleem niet centraal staat maar de oplossing.  Voor het bereiken van het doel wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kwaliteiten en worden deze versterkt. Er zijn 24 persoonlijke kwaliteiten onderverdeeld in de domeinen wijsheid en kennis, moed, rechtvaardigheid, zelfbeheersing en transcendentie ( verbinding met het universum en zingeving)

In plaats van te kijken naar de oorzaken en gevolgen van bijvoorbeeld angst en depressie wordt er gekeken naar de momenten waarop de klachten niet of minder voorkwamen en hoe de cliënt dit voor elkaar kreeg. Deze werkwijze geeft een positieve wending aan de gesprekken en aan de gedachten van de cliënt. Iedereen gaat zich beter voelen als je denkt aan je kwaliteiten. Iets wat je goed kan, waar je trots op bent etc. Juist deze kwaliteiten zoals hoop, optimisme, verbondenheid etc. kunnen je helpen je doel te bereiken.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan waarbij de kracht van positieve psychologie steeds weer wordt aangetoond. Ook bij opvoeding en onderwijs van kinderen wordt steeds meer gefocust op het stimuleren en het versterken van de aanwezige kwaliteiten in plaats van de nadruk te leggen op de pijnpunten.

Kwaliteiten trainen

Wat veel mensen onderschatten is dat kwaliteiten zijn te trainen. Naast de natuurlijke aanleg of je b.v. een pessimist of optimist bent kun je door oefeningen je kwaliteiten trainen.

Oplossingsgerichte therapie. Bij oplossingsgerichte therapie staat het door de cliënt gekozen doel centraal. De cliënt bepaalt dus wat deze wil bereiken. Ook hier is de diagnose niet van belang en gaat het om de gewenste oplossing. Je hoeft het probleem niet volledig te kennen om de oplossing te vinden. Ook hierbij focus je op de momenten dat het goed gaat en hoe deze kunnen worden uitgebreid. Meer doen van dat wat werkt. De cliënt is de specialist en bepaalt het verloop en doel. Gebruik maken van de kwaliteiten uit de positieve therapie versterkt de resultaten.

Pscycho-educatie

Naast de opdrachten gericht op bewustwording van de kwaliteiten en oefenen van gewenst gedrag is soms informatie nodig over denkpatronen en de invloed van deze. Hierbij is de insteek van ACT (acceptance and commitmenttheorie) waardevol waarbij de insteek is om niet te gaan vechten met het monster van de negatieve gedachten maar deze te accepteren en te focussen op je waarden.

Resultaat

De positieve oplossingsgerichte therapie resulteert in een  plezierige gespreksvoering waarbij de cliënt het doel bepaalt en bewust wordt van de kwaliteiten en deze vergroot. Meestal voldoet een kort traject van enkele sessies. De cliënt is de specialist en  bepaalt wanneer het doel is behaald.

Iwen Bruijn

De kunst van het loslaten

Je moet het loslaten! Een veel gehoorde kreet met vaak geen enkel effect. Wat is loslaten en waarom is het dan zo belangrijk?
Veel geestelijk lijden wordt veroorzaakt door pijnlijke herinneringen en angsten voor de toekomst. Gedachten aan gebeurtenissen die je juist wil vergeten, fouten die je hebt gemaakt of wat een ander je juist heeft aangedaan. Angsten over wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren zoals verlies van werk, geld, liefde, gezondheid. Het houdt ons allemaal bezig. Voor een gedeelte echt nuttig omdat het ons behoedt van ondoordachte of foute daden.
Maar…. Wat als deze gedachten teveel het nu bepalen. We zijn dan niet meer in het nu maar in het verleden of de toekomst. Deze hebben je dan gevangen. Hierdoor wordt je beperkt in je focus op het nu, het doen, het genieten. Het houdt je vast. Dit levert veel stress op, het malen in je hoofd zonder einde want je kan er niets mee. Zowel met het verleden als de toekomst kun je niets. Je kunt alleen in het nu handelen. En daarom is het loslaten van deze angsten en gedachten zo belangrijk.
Maar hoe? Hier is geen kant-en-klaar recept voor. Het begint met het inzicht dat het je niet verder helpt. Bij gedachten over het verleden gaat het er om te zien dat je lessen hebt geleerd. Lessen leer je juist uit de tegenslagen. Zie je lessen waar je dankbaar voor mag zijn. Deze lessen helpen je in het nu. Het helpt tevens als je ziet dat boosheid naar personen uit het verleden alleen jezelf pijn doet. Je doet niet de ander pijn maar jezelf. Je mag deze boosheid loslaten. Dit betekent niet dat je het vergeeft maar dat je ziet dat het bij het verleden hoort en je tevreden mag zijn met het nu. Het hoeft je nu niet meer dwars te zitten. Als je ziet dat je er sterker van bent geworden zal dit helpen.
Betreffende de angsten voor de toekomst: niemand weet wat er op ons pad komt. We kunnen allemaal morgen onder een bus komen of juist de loterij winnen. Angst werkt verlammend in het nu. De kunst is de angst los te laten en te focussen op wat je wil. Wat vindt je belangrijk? Wat is je doel? Dit doel kan je vertalen naar acties en deze acties kun je nu uitvoeren. Dit geeft richting in het nu op een positieve manier. Waar je op focust wordt meer. Tot slot een mooi gezegde betreffende loslaten:
Loslaten is achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu.
Iwen Bruijn

 

Het nut van ziek zijn

Niemand wil ziek zijn. En toch gebeurt het. Het overkomt ons allemaal. Van een griepje tot een totale knock-out. Wat als het meer is dan een griepje? In veel gevallen heeft je lichaam dan iets te zeggen.
Misschien is je lichaam wel heel moe, heeft het veel stress, of wordt het verkeerd gebruikt. Ons lichaam is net een auto. Zolang je ervoor zorgt en er  benzine in gooit en niet overbelast kan het lang aan. Maar…..
We vragen vaak te veel, luisteren niet naar eerste klachten en beseffen niet het gevolg van ons psychisch welzijn op ons lichamelijk welzijn.
En nu dan? Weer een zere rug? Stijve nek? Darmklachten? Oververmoeid? Etc.
Zie het als een kans. Een kans om dat te veranderen in je leven wat niet goed voor je is. Niet goed voor je geest en daardoor niet goed voor je lichaam. Ga op zoek naar de oorzaak van je kwaal. Waarom loop je alweer bij een fysiotherapeut of heb je die antidepressiva nodig? Zie het als een kans om afscheid te nemen van datgene wat je lichamelijk beperkt. Afscheid nemen van verplichtingen die enkel voelen als moeten en niet als willen. Afscheid van gewoontes die je hinderen.
Grijp deze kans om te bepalen wat je werkelijk wil in jouw leven. Durf groot te dromen. Alleen grote dromen zijn de moeite waard om energie in te steken. Denk hierbij in mogelijkheden. Zoek je kracht en gebruik deze om je acties te plannen. Zoek hierbij ook hulp in je omgeving of een professional. Vraag waar je krachten liggen, wat je kwaliteiten zijn. Vandaag is hiervoor de beste dag.

Iwen Bruijn