De kracht van positieve en oplossingsgerichte therapie

In dit artikel beschrijf ik de kracht van de positieve en oplossingsgerichte therapie en hoe deze zijn verweven met elkaar.

 Jonge stroming

Positieve therapie is een relatief jonge stroming waarbij het probleem niet centraal staat maar de oplossing.  Voor het bereiken van het doel wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kwaliteiten en worden deze versterkt. Er zijn 24 persoonlijke kwaliteiten onderverdeeld in de domeinen wijsheid en kennis, moed, rechtvaardigheid, zelfbeheersing en transcendentie ( verbinding met het universum en zingeving)

In plaats van te kijken naar de oorzaken en gevolgen van bijvoorbeeld angst en depressie wordt er gekeken naar de momenten waarop de klachten niet of minder voorkwamen en hoe de cliënt dit voor elkaar kreeg. Deze werkwijze geeft een positieve wending aan de gesprekken en aan de gedachten van de cliënt. Iedereen gaat zich beter voelen als je denkt aan je kwaliteiten. Iets wat je goed kan, waar je trots op bent etc. Juist deze kwaliteiten zoals hoop, optimisme, verbondenheid etc. kunnen je helpen je doel te bereiken.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan waarbij de kracht van positieve psychologie steeds weer wordt aangetoond. Ook bij opvoeding en onderwijs van kinderen wordt steeds meer gefocust op het stimuleren en het versterken van de aanwezige kwaliteiten in plaats van de nadruk te leggen op de pijnpunten.

Kwaliteiten trainen

Wat veel mensen onderschatten is dat kwaliteiten zijn te trainen. Naast de natuurlijke aanleg of je b.v. een pessimist of optimist bent kun je door oefeningen je kwaliteiten trainen.

Oplossingsgerichte therapie. Bij oplossingsgerichte therapie staat het door de cliënt gekozen doel centraal. De cliënt bepaalt dus wat deze wil bereiken. Ook hier is de diagnose niet van belang en gaat het om de gewenste oplossing. Je hoeft het probleem niet volledig te kennen om de oplossing te vinden. Ook hierbij focus je op de momenten dat het goed gaat en hoe deze kunnen worden uitgebreid. Meer doen van dat wat werkt. De cliënt is de specialist en bepaalt het verloop en doel. Gebruik maken van de kwaliteiten uit de positieve therapie versterkt de resultaten.

Pscycho-educatie

Naast de opdrachten gericht op bewustwording van de kwaliteiten en oefenen van gewenst gedrag is soms informatie nodig over denkpatronen en de invloed van deze. Hierbij is de insteek van ACT (acceptance and commitmenttheorie) waardevol waarbij de insteek is om niet te gaan vechten met het monster van de negatieve gedachten maar deze te accepteren en te focussen op je waarden.

Resultaat

De positieve oplossingsgerichte therapie resulteert in een  plezierige gespreksvoering waarbij de cliënt het doel bepaalt en bewust wordt van de kwaliteiten en deze vergroot. Meestal voldoet een kort traject van enkele sessies. De cliënt is de specialist en  bepaalt wanneer het doel is behaald.

Iwen Bruijn